This restaurant is closed for the day but opens tomorrow at 12:00.

NEOpolitan

8 Allée Baco, 44000 Nantes, France, 44000, Nantes

 Site

Entrega
terça-feira 12:00-13:45,19:00-21:30
quarta-feira 12:00-13:45,19:00-21:30
quinta-feira 12:00-13:45,19:00-21:30
sexta-feira 12:00-13:45,19:15-21:45
sábado 19:15-21:45

Pizzas d'inspiration napolitaine, ingrédients soigneusement sourcés, recettes savoureuses.